Er indtægter inkluderet i den samlede resterende forpligtelse på dashboardet?